Producenci

Kontakt

Masz pytania, wątpliwości? Skontaktuj się z nami

Telefon:505 04 07 42, 502 02 80 03

Zapraszamy, napisz

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku gdy postanowisz nie podawać nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, nie będziemy zrealizować Twojego zamówienia.

1. Administratorem danych osobowych Sklepu Ekologiczne-Dzieci.pl jest:

Inspiracje Sp. z o.o.
Dziewanny 5/41
20-539 Lublin
NIP 712-328-02-07, regon 061585332

2. Powierzając nam dane osobowe masz prawo do ich wglądu, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować. Możesz zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres inspiracjespolka@gmail.com z adresu mailowego aktualnie zarejestrowanego w sklepie internetowym.

3. Dane osobowe które nam powierzasz przetwarzane są:

- w zakresie niezbędnym do nawiązania, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych droga elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień
- w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego Ekologiczne-Dzieci.pl.
- w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy.

 II. Bezpieczeństwo

 1. Sklep internetowy będzie zbierał od Ciebie następujące dane osobowe za pośrednictwem sklepu oraz innych form komunikacji w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w sklepie internetowym

- nazwisko i imię,
- adres zameldowania, adres do korespondencji
- adres poczty elektronicznej
- numer telefonu

Podanie powyższych informacji jest dobrowolne i wymaga Twojej zgody i jest konieczne wyłącznie do realizacji powyższych celów.

2. Inspiracje Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym. Dla Twojego bezpieczeństwa pamiętaj o:

- ustanowieniu loginu i hasła dla Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcia ich przez osoby trzecie
- wylogowaniu się ze strony www.ekologiczne-dzieci.pl po zakończeniu sesji
- zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywanie ich osobom trzecim
- korzystaniu z programów antywirusowych
- korzystanie ze strony sklepu internetowego Ekologiczne-Dzieci.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów.  Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła oraz innych danych które podajesz.

 III Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy, Sklep internetowy Ekologiczne-Dzieci.pl może udostępniać zebrane od Ciebie dane do następujących podmiotów:

- firma kurierska DPD
- Poczta Polska
- szybkie płatności

Ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

Ponadto podane przez Ciebie dane mogą być przekazane właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa

IV Postanowienia końcowe

1. W ramach witryny sklepowej mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od nas i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

2. Inspiracje Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, o ile wymagać będzie tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Ekologiczne-Dzieci.pl lub gdy zmiana taka będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych prosimy o kontakt na adres inspiracjespolka@gmail.com.

W powyższych sprawach można się kontaktować korespondencyjnie pod adresem:
Inspiracje Sp. z o.o.
Dziewanny 5/41
20-539 Lublin

Polityka cookies

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę Inspiracje Sp. z o.o., ul. Dziewanny 5/4, 20-539 Lublin.

1. Definicje

Administrator oznacza firmę Inspiracje Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Dziewanny 5/41.
Cookies oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Serwis oznacza stronę internetową lub aplikację pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.
Urządzenie oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik oznacza podmiot na rzecz którego, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Stosowane przez Administratora (Inspiracje Sp. z o.o.) Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi.

3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies

- seryjne, są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies seryjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
- trwałe, są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik na możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swej natury wymagają plików cookies.

4. Ekologiczne-Dzieci.pl wykorzystuje technologię plików cookies do:

- konfiguracji serwisu
- uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie
- realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
- zapamiętania lokalizacji Użytkownika
- tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Ekologiczne-Dzieci.pl
- zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

5. Użytkownik może samodzielnie w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

zabawki ekologiczne Lublin