Producenci

Kontakt

Masz pytania, wątpliwości? Skontaktuj się z nami

Telefon:505 04 07 42, 502 02 80 03

Zapraszamy, napisz
Regulamin

Sklep internetowy pod adresem www.ekologiczne-dzieci.pl jest prowadzony przez firmę Inspiracje Sp. z o.o., ul. Dziewanny 5/41, 20-539 Lublin, NIP 712-328-02-07, KRS 0000495718

Postanowienia ogólne

1.Zakupy w sklepie Klient może realizować rejestrując się lub bez zakładania konta, podając jedynie dane niezbędne do zamówienia.
2.Zamawianie produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia.
3.Poprawne wypełnienie formularza rejestrowego powoduje uaktywnienie konta użytkownika.
4.Sklep internetowy Ekologiczne-Dzieci.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy:
- podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, nieaktualne lub naruszające prawa osób trzecich,
- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności innych klientów,
- dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep Ekologiczne-Dzieci.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 833. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
- realizacji umowy
- wysyłania zamówienia.
Każdy Klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych
6.Warunkiem przyjęcia zamówienia jest prawidłowo przeprowadzony proces rejestracji i zamawiania
7.Zamówienie w sklepie może złożyć każda osoba która ukończyła 18 lat, osoby prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego

Przedmiot transakcji

1.Przedmiotem sprzedaży on-line są produkty oferowane na stronie www.ekologiczne-dzieci.pl w chwili składania zamówienia.
2.Ilość oferowanych produktów w ramach sklepu www.ekologiczne-dzieci.pl jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
3.Ceny wszystkich produktów wyrażone są w w złotych polskich podane są w kwotach brutto i zawierają podatek VAT

Zamawianie produktów

1.Składanie zamówień odbywa się 24h z realizacją i wysyłką w dni robocze.
2.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie
3.Przedmiotem sprzedaży są produkty oferowane na stronie www.Ekologiczne-dzieci.pl w chwili składania zamówienia
4.Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia
5.Do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sklepem dochodzi w momencie wysłania i potwierdzenia przez Klienta zamówienia.
6.Okres realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od momentu otrzymania przelewu lub złożenia zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze
7.W przypadku braku towaru na magazynie sprzedającego okres realizacji zamówienia wydłuża się od 7 dni do daty podanej przez producenta. Termin realizacji wysyłki jest wskazany dla każdego towaru osobno.
8.W przypadku pojawienia się okoliczności niezależnych od sklepu zastrzega on sobie prawo do niepełnych zamówień, anulowania bądź przedłużenia czasu realizacji po wcześniejszym kontakcie z Klientem
9.Informacje o brakach, lub wydłużonym czasie realizacji będą przekazywane Klientowi tak szybko jak jest to możliwe
10.Umieszczenie towaru w koszyku nie jest równoznaczne z jego zakupem
11.Wpłata środków pieniężnych na konto bez uprzedniego zamówienia produktu nie jest jednoznaczna ze złożeniem zamówienia. Zamówienia nie złożone przez stronę Sklepu nie będą realizowane
12.Dokument sprzedaży w Sklepie www.Ekologiczne-dzieci.pl dostarczany jest wraz z przesyłką

Płatności

1.Proponujemy następujące formy płatności
- przelew bankowy
Dane do przelewu:
Inspiracje sp. z o.o., ul. Dziewanny 5/41, 20-539 Lublin
Idea Bank S.A.
Nr konta: 06 1950 0001 20068077 7703 0002
W tytule prosimy podać numer zamówienia.
- płatność za pobraniem - zamówienia do 300,00 zł
- szybkie płatności serwis transferuj.pl
2.Koszty transportu dopisywane są na dokumencie sprzedaży jako "koszty wysyłki"

Warunki dostawy

1.Kupujący może wybrać następujące metody dostawy:
Sposób dostawy/ koszt dostawy (brutto)
Przesyłka kurierska przedpłata/ 18,00 zł
Przesyłka kurierska za pobraniem/ 22,00zł
Przesyłka pocztowa przedpłata/ 15,00 zł
Przesyłka pocztowa za pobraniem/ 18,00 zł
Odbiór osobisty/ tylko po wcześniejszym uzgodnieni
2.Dostawy realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
3.Czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską z reguły wynosi od 1 do 2 dni roboczych. Za opóźnienia w dostawie odpowiada firma kurierska.
4.Czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską jest określony w Regulaminie Poczty Polskiej (Regulamin świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym) i wynosi od 1 do 3 dni roboczych od momentu nadania.
5.Z chwilą pokwitowania odbioru towaru, na Kupującego przechodzi prawo własności oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
6.W przypadku odmowy odbioru przesyłki za pobraniem bez wcześniejszej rezygnacji, koszty dostawy i odesłania ponosi klient.

Gwarancje i reklamacje

1.W chwili odbioru przesyłki od kuriera Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania bądź taśmy zabezpieczającej należy spisać protokół reklamacyjny oraz skontaktować się ze sklepem. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu. Klient ma prawo do sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę.
2.Wszelkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu Ekologiczne-Dzieci.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
3.Sprzedawca, firma Inspiracje Sp. z o.o. jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
- Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
- Wada prawna polega na tym, że rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, albo jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4.Reklamacje, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów technicznych monitora Klienta nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.
5.Firma Inspiracje Sp. z o.o. jest obowiązana wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
6.W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
7.Firma Inspiracje Sp. z o.o. ustosunkuje się w terminie 14 dni do wszelkich żądań klientów dotyczących reklamowanych towarów.
8.W przypadku żądania zwrotu należności na rzecz konsumenta, nastąpi to niezwłocznie.
9.W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).
10.Z zastrzeżeniem dwóch wyjątków zamieszczonych poniżej (dotyczących demontażu i ponownego montażu) koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Jeżeli wadliwy Produkt został zamontowany, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
Poniżej prezentujemy dwa wyjątki:
11.Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego Produktu.
12.Jeżeli Klientem jest konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego Produktu albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego Produktu.
13.Klient w razie odstąpienia od umowy albo żądania wymiany Produktu na wolny od wad, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży - do miejsca, w którym Produkt został wydany Klientowi. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
14.W przypadku innych kosztów poniesionych przez Klienta w związku z reklamacją Klient może się ich domagać na zasadach ogólnych. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.
15.Należność za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego.
16.Reklamacje należy składać drogą mailową: biuro@ekologiczne-dzieci.pl w tytule tematu: REKLAMACJA.
17.Warunkiem gwarancji oraz reklamacji jest posiadanie dowodu zakupu.
18.Wszelkie wady produktu należy zgłaszać drogą mailową niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki lub w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dostarczenia paczki. Po tym terminie reklamacja może nie być rozpatrzona.

Zwroty, Odstąpienie od umowy

1.Odstąpienie od umowy
- Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
- Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
- Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Inspiracje Sp. z o.o., ul. Dziewanny 5/41, 20-539 Lublin) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
- Mogą Państwo skorzystać Państwo ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza stanowi załącznik do Regulaminu.
- Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
- Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwracany towar powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz ze wszystkimi dodatkami które klient otrzymał przy dostawie (np. instrukcje), w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar wraz z kopią dowodu zakupu należy odesłać na adres: Inspiracje Sp. z o.o., ul. Dziewanny 5/41, 20-539 Lublin.
- Koszty opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
- Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (uszkodzenie, zużycie itp.)
2.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
- świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3.Odstąpienie od umowy oraz zwrot towaru przyjmowane są wyłącznie na adres: Inspiracje Sp. z o.o., ul. Dziewanny 5/41, 20-539 Lublin.
4.Sklep dokona zwrotu zapłaconej kwoty w ciągu 15 dni od dnia otrzymania towaru, na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

Pozostałe informacje

1. Prezentacja zawartości sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen oraz asortymentu.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw wymienionych w treści niniejszego regulaminu.

Załącznik Wzór formularza odstąpienia od umowy
OŚWIADCZENIEO ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
(Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży
zawartej za pośrednictwem sklepu www.ekologiczne-dzieci.pl, prowadzonego przez Firmę Inspiracje Sp. z o.o., ul. Dziewanny 5/41, 20-539 Lublin
dniu .................... nr zamówienia ..................... której przedmiotem był
zakup ........................................................................................... .
Jednocześnie informuję, że przesyłkę zawierającą zakupiony przeze mnie towar otrzymałem w dniu ……………….
Mając powyższe na uwadze, zwracam towar i równocześnie wnoszę, na podstawie art. 13
ust. 1 ww. ustawy, o wydanie pisemnego poświadczenia o zwrocie świadczenia.
Zwrotu wpłaconej przeze mnie kwoty w wysokości …………, na którą składa się cena
towaru oraz koszt jego przesyłki następujący rachunek bankowy:
Bank: ………………………………………………………………………………………………
Numer rachunku: …………………………………………………………………………………….

........................................
/podpis konsumenta/

Prawo odstąpienia od umowy dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
1.Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie (przykładowy wzór poniżej) lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres:
Inspiracje Sp. z o.o.
ul. Dziewanny 5/41, 20-539 Lublin
telefon 505 04 07 42
adres email biuro@ekologiczne-dzieci.pl
2.Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi Regulaminie.
3.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
Inspiracje Sp. z o.o.
ul. Dziewanny 5/41, 20-539 Lublin
4.Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
5.W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
6.Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
7.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
-oświadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu
-oświadczeń ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta

Nowe produkty

» Brak nowych produktów na tą chwilę